Reklamationsanmälan

  • Avvikelse: {{ deviation.cause }} / {{ deviation.type }}

    Kommentar: {{ deviation.comment }}

Anmälan skickas in av

Om varan

Ange varutyp
kg
Ange vikt
kr

Typ av reklamation

kr
kr

Bifoga dokument

Dokument där det styrker värdet (inköpspriset) av godset